Oświadczenie

Odwiedzając tę stronę internetową lub korzystając z informacji na niej zawartych lub uzyskanych za jej pośrednictwem, wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

Brak odpowiedzialności Kortingopjeverzekering.nl

Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z odwiedzenia lub korzystania z tej strony.

Informacje na tej stronie

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacji ogólnych. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie może zagwarantować, że informacje na tej stronie lub za jej pośrednictwem są zawsze kompletne i poprawne. Nie może też zagwarantować, że oferowane moduły działają. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie ponosi zatem odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody.

Jednakże Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje na tej stronie były kompletne i poprawne. Dotyczy to również informacji zawartych w modułach oferowanych na tej stronie. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl dokłada wszelkich starań, aby te moduły działały prawidłowo i bez zakłóceń.

Informacje dotyczące inwestycji, ubezpieczeń, kwestii prawnych i podatkowych oraz zalecenia w tym zakresie nie powinny być nigdy interpretowane jako (osobiste) porady. Użytkownik strony ponosi ryzyko i jest odpowiedzialny za wykorzystanie takich informacji oraz sprawdzenie ich dokładności i kompletności.

Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie może zagwarantować kompletności i dokładności jakichkolwiek informacji osób trzecich, o których mowa na tej stronie. Użytkownik sam ponosi ryzyko i jest odpowiedzialny za sprawdzenie dokładności, kompletności lub przydatności takich informacji.

Wszystkie informacje na tej stronie, w tym teksty, zdjęcia, ilustracje, materiały graficzne, odniesienia lub hiperłącza do innych stron, mogą zostać zmienione przez Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl bez wcześniejszego powiadomienia. 

Transmisja danych

Chociaż Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl dokłada wszelkich starań, aby transmisja danych online była jak najbardziej niezawodna i bezpieczna, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne konsekwencje wynikające z transmisji danych online przez użytkowników za pośrednictwem tej strony.

Odniesienia i hiperłącza

Odniesienia lub hiperłącza do innych stron, które nie są własnością Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl są podawane wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkownika tej strony. Strony te nie są utrzymywane przez Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl i Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie ma udziału w formie i treści tych stron. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji w zakresie dostępności, bezpieczeństwa i zawartości tych stron.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie dane przedstawione na tej stronie, w tym tekst, zdjęcia, ilustracje, materiały graficzne, (handlowe) nazwy, logo, znaki towarowe słowne i graficzne są własnością lub licencją Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nlof innych stron i są chronione prawem. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub udostępnianie osobom trzecim za opłatą materiałów na tej stronie (w formie edytowanej lub nie) bez wyraźnej zgody Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl.

Wirusy

Jeśli informacje, oprogramowanie, odniesienia lub hiperłącza dostępne za pośrednictwem tej strony nie są wolne od wirusów lub podobnych szkodliwych składników, Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nln nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tego wynikające. Użytkownik sam jest odpowiedzialny za sprawdzenie tego i za sprawdzenie wszystkich przychodzących e-maili i załączników pod kątem wirusów itp. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą z transmisji elektronicznej i wirusów.